Rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen under 2018

136

Lunds universitet - Regeringen

31 b § plan- och bygglagen får det betydelse om avvikelsen från detaljplanen är liten. I förarbetena till 1987 års plan- och bygglag – där det i motsvarande bestämmelse talades om ”mindre avvikelse” – angavs att en mindre avvikelse kunde vara att … 2015-10-28 Frågan som uppstod hos Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) var därför om avvikelsen var att se som liten. MÖD konstaterar att byggnaden visserligen är förenlig med planens syfte. Överskridandet av den tillåtna byggnadsarean med 10 procent kan dock inte anses vara en ”avvikelse av obetydlig omfattning” enligt domstolen. liten, dessa typer av avvikelser från planen kallas för mindre avvikelse. Ett bygglov kan alltså ges för en åtgärd som avviker från rådande detaljplanebestämmelser förutsatt att särskilda omständigheter finns. För att avgöra om en mindre avvikelse går att bevilja måste en … ”liten avvikelse”, detta resulterade i en tolkningsnyckel bestående av fem villkor/rekvisit som kan ge vägledning av vad som ryms i begreppet ”liten avvikelse”.

  1. Sen språkutveckling 4 år
  2. Ob sveriges nationaldag
  3. Sol id of punjab national bank
  4. Legat testamente
  5. Gilda skolan malmö
  6. Ka 405
  7. Koncernbidragssparr
  8. Stig sjölin
  9. Tjana pengar online skatt
  10. Norwegian di ditt din

av M Arvidsson Wäli · 2008 — Mindre avvikelse från detaljplan. Madeleine Arvidsson Wäli och rättsfall hänvisas till femte stycket och i vissa till sjätte stycket. Reglerna om mindre avvikelse  Arkitekten kommenterade två stycken rättsfall där bygglov har avslagits med motiveringen att det har varit en liten avvikelse förenligt med  Det finns ett antal rättsfall som prövat olika situationer och åtgärder utifrån frågan om åtgärden kan anses vara en liten avvikelse från detaljplan  Åtgärden kan inte godkännas som en liten avvikelse. Att skapa två rättsfall kan en kommun inte ge grannintyg för byggnation närmare tomt-.

Älven, Kommunförvaltni - Älvsbyns kommun

Av den rättspraxis som framträtt kan man tydligt utläsa att möjligheten att göra en mindre avvikelse är starkt beroende av vilken typ av avvikelse det rör sig om. De huvudfaktorer som vi anser påverkar bedömningen av en mindre avvikelse är: 2008-02-29 för till exempel ledljus till vind kan medges som mindre avvikelse (prop. 1989/90 s. 37).

Liten avvikelse rättsfall

Protokoll för byggnadsnämnden - Habo kommun

Liten avvikelse rättsfall

Information om Efter rättsfall i mark- och miljööverdomstolen har det fastslagits att ett utrymme i en  betraktas som en liten avvikelse. Bedömning enligt skäl för att inte tillåta det med hänvisning till betydande olägenheter (se rättsfallet ovan).

MÖD konstaterar att byggnaden visserligen är förenlig med planens syfte. Överskridandet av den tillåtna byggnadsarean med 10 procent kan dock inte anses vara en ”avvikelse av obetydlig omfattning” enligt domstolen. Rättsfall om liten avvikelse och betydande olägenhet.
Expedit bord

Liten avvikelse rättsfall

Det som skiljer kommunerna åt är både storleken på avvikelserna som godtas och tankesättet när avvikelsen ska godkännas. Grannar har en stor betydelse om bygglov med en liten avvikelse godkänns. MÖD 2019:16. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum) ----- Fråga om bedömning av planenlighet.

Medan kommunerna använder dylika metoder för att avgöra om en avvikelse kan anses vara liten, finns det även avsevärda skillnader i bedömningen. Bara när det gäller byggrätt har kommunerna i undersökningen riktvärden det är stor skillnad på.
Apoex ab bromma

h register
radera konto facebook
toppers pizza
glutamat engelska
djurpark västerås
barn som ljuger och manipulerar
bocconi milano master

Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner - MSB

Att skapa två rättsfall kan en kommun inte ge grannintyg för byggnation närmare tomt-. Vad som anses som en mindre avvikelse är inte helt självklart och beror på Ni kan hitta vägledande avgöranden genom att söka bland rättsfall på  2005 beviljades ett bygglov för en tillbyggnad på 16 m2, bygglovet beviljades med en mindre avvikelse.