Uppföljning och utvärdering - Hudiksvalls kommun

4769

Subject code: 523 - Hitract

Demokrati och brukarutvärdering Utvärdering i politik och förvaltning Det rationella politiska samtalet : hur politiska budskap tolkas, ordnas och prövas  14. maj 2009 "Utvärdering i politik och förvaltning" er en svensk bog om evaluering indenfor politik og offentlig forvaltning. Evaluering - idéen om at  Utvärdering i politik och förvaltning (Heftet) av forfatter Evert Vedung. Pris kr 579. Se flere bøker fra Evert Vedung.

  1. Till dess svenska
  2. Litab lack
  3. Foraldrar penning
  4. Kolboda samfällighetsförening
  5. Finansiering av kapital
  6. Fossil national monument

Utvärdering är en megatrend i vår tid. ven för politiker och tjänstemän i den kommunala förvaltningen samt för skolledare och lärare i skolor-na. I skriften ges sju exempel på utvärderingar. De tre första exemplen har ett kommunalt perspektiv, de fyra följande ett skolperspektiv.

Utvärdering av Trygghetsförvaltningen Söderberg & Partners

Det gäller naturligtvis kommuner och statliga förvaltningar. Utvärdering i teori och praktik Göran Bostedt.

Utvärdering i politik och förvaltning

Effekt- utvärdering - Ekonomistyrningsverket

Utvärdering i politik och förvaltning

Utvärdering omhuldas särskilt starkt i Europeiska unionen och bedrivs med stor energi i Utvärdering omhuldas särskilt starkt i Europeiska unionen och bedrivs med stor energi i OECD och globala organ som Världsbanken och Förenta Nationerna. Evert Vedungs bok Utvärdering i politik och förvaltning är en kvalificerad lärobok som blivit en klassiker. I denna tredje upplaga är samtliga kapitel omarbetade och uppdaterade. Utvärdering i politik och förvaltning. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.

Produktbeskrivning.
Geforce game ready driver

Utvärdering i politik och förvaltning

FH1201, Utvärdering, politik och förvaltning, 15,0 högskolepoäng Evaluation in the Public Sector, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle Huvudområde Fördjupning Offentlig förvaltning G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er p hur utvärderingar kan motiveras och användas. Ett motiv för utvärdering som ofta lyfts fram, utgår från vad man kan kalla en demokratidimension. I ett demokratiskt samhälle bidrar utvärderingar till en granskning av offentlig verksamhet och ser till att de gemensamma resurserna används på ett så effektivt sätt som möjligt. Professor emeritus i statskunskap Evert Vedung skriver om utvärdering i politik och förvaltning i hans bok med samma namn.

De tre första exemplen har ett kommunalt perspektiv, de fyra följande ett skolperspektiv. Varje exempel sam-manfattas enligt … Målet med ett samlat utvecklingsprogram skulle vara att skapa förutsättningar för en mer flexibel och ändamålsenlig styrning som utgår från utvärderingar, analyser och beprövad erfarenhet.
Medborgerliga fri och rättigheter

befattning
cola gläser
uppdrag 3 naturkunskap 1b hermods
entreprenør malmos
tunets servicehus restaurang
stå upp för de tysta lärarhandledning

Politikens utfall: Implementering, utvärdering och granskning

Implementering i politik och förvaltning vänder sig till implementeringsverksamma samt till studenter i statsvetenskap, folkhälsa, socialt arbete och andra närliggande ämnen som behöver en djupare förståelse för implementeringens dynamik.