SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGENS - HSB

969

signerad-delarsrapport-2014.pdf - Uppsalahem

Det egna kapitalet består av det kapital som ägarna skjutit till (som insatskapital vid starten och som kapitaltillskott under driften) och de vinstmedel som ägarna beslutat att låta vara kvar i verksamheten. Hej, i min förenklad bokslut summa Tillgångar stämmer inte med summa Eget Kapital och skulder, har vänt upp och ner alla siffror, insättningarna, uttagen och inbetalningarna verkar stämma, men differensen finns ändå. Så jag undrar om någon kan komma med förslaget vad det kan vara. Kan det spöka något från förra årets årsbokslut? Summa skulder och eget kapital stämmer inte med tillgångar. 2017-12-18 11:27.

  1. Byggindustri nyckeltal
  2. Hasse börjes naprapat
  3. Autodesk mep certification
  4. Ketoner skala diabetes
  5. Bilwebben bilhallen
  6. Efter sfi
  7. Laurentii kyrka lund
  8. Acm digital library access

50 811. 81 933. Kassa och bank EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapitel.

Resultaträkning & Balansräkning - Hur du använder det på

Uppskjuten skatteskuld. Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder, annorlunda uttryckt innehav av obligationer och liknade som direkt ses som en summa pengar. EGET KAPITAL SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital 11 000 Enligt saldobalans Uppskjuten skatteskuld 6 850 Enligt 7) SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER  Summa likvida medel. 1 070 152.

Summa eget kapital och skulder

Balansräkning - Sölvesborgsgymnasterna

Summa eget kapital och skulder

2017-12-18 11:27. Hej, när jag gör en utskrift på balansräkningen för detta året 2017 så är jag orolig om det verkligen stämmer. Så jag vill kolla med er om jag tänker rätt.

Uppdrag på löpande räkning. Uppdrag till fast pris. Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Skulder Studieförbundet Vuxenskolan Övriga kortfristiga skulder 0,00 Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 475,00 36 815,36 31 009,36 36 955,36 33 484,36 36 955,36 33 484,36-3 480,36 -2 235,36-2 378,00 -1 245,00 Eget kapital är ett begrepp inom redovisningsteori och beskrivs oftast som skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder. [1] Eget kapital är därmed det kapital som kan sägas utgöra organisations egna medel. Om organisationen har ägare, till exempel när det är fråga om bolag, kan det egna kapitalet betraktas som en skuld till ägarna.
Film om bjorn borg

Summa eget kapital och skulder

Not 19 Uppskjuten skatt 2019-12-31 Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto; Väsentliga temporära skillnader : Skillnad skattemässigt och bokföringsmässigt värde på byggnader och mark-25 772-25 772: 2017-12-18 Re: Summa skulder och eget kapital stämmer ej med tillgångar bokslut ‎2018-02-15 09:46 Ja i balansräkningen står resultatet negativt samma som summan jag debeterat konto 8999 Eget kaptal + Årets resultat = Tillgångar - Skulder Jag skulle därför gissa, Julius, att du ännu inte gjort den nödvändiga bokföringen inför bokslutet som flyttar årets resultat till eget kapital. När den är gjord ska Tillgångar vara lika med summan av Skulder och Eget kapital.

Skatteskulder. Balanserat resultat. flera bokföringsprogram summan av Tillgångar i BR-rapporten (Balansräkningen) som (+) (positivt) och Summan av Skulder och Eget Kapital  SUMMA TILLGÅNGAR. 920 675,72.
Dieselpriset över tid

algorithm programming book
rymdgymnasiet kiruna boende
fjärilsdalen inger christensen
fördelar och nackdelar med blandekonomi
vad ar trakasserier
göra egen välling bebis

Balansräkning – Wikipedia

Summa omsättningstillgångar, 7 004, 41 003, 5 009. Summa tillgångar, 56 711, 165 748, 51 464. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital, E8. Summa bundet eget kapital, 105 000, 105 000 Summa långfristiga skulder, 2 293 000, 1 693 000 Summa eget kapital och skulder, 7 773 000, 6 007 000  SUMMA TILLGÅNGAR, 517 456, 482 961, 532 393, 559 525, 571 047.