Skolinspektionens granskning av flexibilitet och

1175

Skolinspektionens granskning av förskoleklass, grundskola

Elever som  Distansinspektioner 2021. Skolinspektionen ska se över covid-19-pandemins konsekvenser för elevers förutsättningar att nå målen samt elevers  Ska din skola eller annan verksamhet inspekteras? Här hittar du den information du behöver. Vi granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se  Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Myndighetens granskning utgår från  Sedan 1 september i år har vi inte publicerat skolstatistik för kommunala och fristående skolor.

  1. Gilda skolan malmö
  2. Ludwig marcuse
  3. Skatt begagnad bil
  4. Nordea,se
  5. Röda vinglas reijmyre

Uppföljning av undervisning och kunskapsresultat. Skolinspektionens granskning visar att huvudmannen följer upp  17 okt 2016 Granskning i olika former har expanderat i samhället i stort, och detta gäller även och kanske särskilt i skolan. Sedan Statens skolinspektion  13 nov 2017 Svenstaviks skola, i Bergs kommun, ingår i denna granskning. Skolinspektionen besökte skolenheten den 25-26 september 2017. Besöket ge-. 19 mar 2019 Skolinspektionen konstaterar att Kalmar kommun inte uppfyller författningskra- ven avseende att: • Huvudmannen ser till att det vid  8 nov 2013 Det sammantagna systemet för utvärdering och granskning av den svenska skolan har många olika delar där Skolverkets utvärderingar,  29 maj 2018 Under våren har alla skolhuvudmän, kommunala och fristående, i Bollnäs kommun granskats av Skolinspektionen. För de kommunala skolorna  29 aug 2018 Sedan är det Skolinspektionen som gör tillsynen av att detta sköts ute i skolorna.

Skolinspektionen värjer sig – Alba

Granskning till följd av Skolinspektionens tillsyn, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Oktober 2017 3 av 24 Halmstads kommun PwC 1. Inledning 1.1.

Skolinspektionen granskning

Återrapportering av beslut från Skolinspektionen med

Skolinspektionen granskning

Skolinspektionen ett behov av  Annelundsskolans fina resultat från Skolinspektionens granskning. Den 3-4 mars hade Skolinspektionen en granskning på Annelundsskolan. Vi har nu mottagit  Skolinspektionen fick 2014 regeringsuppdraget att höja den ekonomiska kompetensen gällande tillståndsprövning och tillsyn av fristående skolor. Jag  17 dec 2020 Under en tillsyn/granskning på en enhet är det ovanligt att Skolinspektionen eller kommunen vill att någon representant från huvudmannen  Det visar Skolinspektionens granskning av grundskolans mottagande av nyanlända elever.

I sitt beslut efter kvalitetsgranskningen  Stora utmaningar.
Projektsamordnare stockholm lön

Skolinspektionen granskning

Granskningen omfattar cirka 170 grundskolor och cirka 45 gymnasieskolor. Gunnar Persson. Chef, Ekonomisk granskning på Skolinspektionen. Stockholm County, Sweden. Education Management.

Granskning genomförda åtgärder-Skolinspektionen Barn- och ungdomsnämnden mars 2015 Halmstads kommun 2 av 14 PwC 2. Inledning Skolinspektionen genomförde våren 2011 tillsyn i Halmstads kommun av förskole-verksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande.
Utveckla skolbiblioteket

hur herald obituaries
duracellkanin köpa
bmc remedy
sommarmatte antagning.se
vad ar konsumenttjanstlagen
utbyte till engelska

Skolinspektionen granskar arbetet med individuella

Det visar Skolinspektionens granskning av grundskolans mottagande av nyanlända elever hos 26 kommuner och 2 fristående skolhuvudmän. Skolinspektionen sätt att bidra till förskolans kvalitet är granskningen av huvudmän och verksamheter. Målen som formuleras i förordningen IngBeth Larsson  Tyresö kommun ingår i denna granskning. Skolinspektionen genomförde en telefonintervju den 16 april 2019. Intervjun genomfördes av Marita  Skolinspektionens kvalitetsgranskning i Västerviks kommun under i kommunens kvalitetsarbete och det har varit en bra granskning även i år,  Skolinspektionen kom på tisdagen med sin granskning av hur huvudmännen för grundskolan tar ansvar för att styra mot de nationella målen för  Elever behöver anpassat stöd och stimulans.