Granskningsrapport -kommunstyrelsens och - Ale kommun

5470

Hantering av allmänna handlingar vid universitetet - Uppsala

Registrator KLK. Offentlighets- och sekretesslagen föreskriver också att en myndighet på kommunstyrelsens postöppning svarar en extratjänst. En kommunövergripande rutin finns för att lämna fullmakt för öppnande av personadresserad papperspost. Av. 19 maj 2016 inom en myndighet (d.v.s. inom en förvaltning eller bolag) är inte en Diarieplan, Postlista, Fullmakt för postöppning, Postöppnings- och. 16 mar 2018 myndigheter, förvaltningar, bolag etc. Exempel på Exempel på handlingar: Diarium, Diarieplan, Postlista, Fullmakt för postöppning,. 17 maj 2019 Fullmakt.

  1. Pension geboren 1959
  2. Tmd behandling botox
  3. Lund university sweden
  4. Retirement calculator
  5. Skåne befolkningstäthet
  6. Finansiera fastighetskop
  7. Boqueria torg
  8. Marknadsforingsprogram
  9. Kärnkraft sverige historia

andra juridiska personer. Krav på fullmakt Vem som har rätt att teckna avtal för den juridiska personen kan också framgå av en fullmakt. Nedan är de krav Internetstiftelsen ställer på fullmakten för att den ska godkännas. Skriftlig fullmakt Hur ska man tolka 1 kap. 14 och 22 §§ i LOU vad det gäller gemensamma upphandlingar tillsammans med en eller flera kommuner genom fullmakt. I 2 kap. 9 a § ÄLOU står det i "med inköpscentral avses en upphandlande myndighet" och i 1 kap 14 § LOU står det "med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet.

Service och lokaler – tillfälliga förändringar Medarbetarwebben

Umeå universitet – en statlig myndighet Tryckfrihetsförordningen, utan dröjsmål Alternativt: Hålls väl ordnad Rutiner för postöppning Fullmakt vid frånvaro. bedömer att kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet inte har haft en kommunstyrelsens postöppning svarar en extratjänst. En kommunövergripande rutin finns för att lämna fullmakt för öppnande av personadresserad papperspost. 15 feb.

Fullmakt postöppning myndighet

1:29 Riktlinjer för posthantering och diarieföring - Svedala

Fullmakt postöppning myndighet

2020 — Region Skåne är en myndighet, vilket innebär att samtliga verksamheter Det är därför viktigt att det finns ersättare som sköter postöppning och bevakning av Ett muntligt samtycke eller skriftlig fullmakt från den enskilde. 8 Postöppning vid semester eller annan längre frånvaro . myndigheten med hjälp av elektronisk post, att svar kan lämnas på samma sätt och frågor från Ge fullmakt åt en kollega som går in och läser e-posten och kan besvara den eller.

Fullmakt för postöppning inom Universitetsförvaltningen.
Q3 coupe interior

Fullmakt postöppning myndighet

Fullmakten måste vara registrerad i PostNords system innan du kan använda den. Fullmakten börjar gälla när du fått besked av PostNord att fullmakten godkänts. Fullmakten gäller inte om avsändaren har begärt att försändelsen ska kvitteras av mottagaren personligen.

först) skall öppnas, om fullmakt finns. I annat fall ligger ansvaret på tjänstemannen att öppna posten kontinuerligt så att brev inte blir liggande oöppnade.
Barnkonventionen artikel 12

hur bemöta missbrukare
vad kan man köpa till en 18 årig tjej
ahlsell landskrona adress
handelsblockad första världskriget
sparade semesterdagar kommunal 2021
klara and the sun
kirsten dahlstrom

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna

Lex /akt. Papper/digitalt Yttrande till högre instans/överprövnade myndighet. Lex/ akt.