Riktlinjer för investeringar - Hässleholms kommun

7270

Ladda ner årsredovisningen för 2015 - Zaplox

Förvärvade immateriella tillgångar. Totalt . Aktiverade utgifter för FoU. Program­varor. Patent, licenser, varu­märken, etc.

  1. Räkna ut förskottssemester
  2. Autocad 64 bit installer download
  3. Systemteknik lth
  4. Försäljningsstatistik mäklare
  5. Skogby bruk

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Internt upparbetade immateriella tillgångar. Förvärvade immateriella tillgångar. Totalt. Aktiverade utgifter för FoU. Program- varor. Patent och, licenser.

Immateriella anläggningstillgångar - Ekonomistyrningsverket

Licenser. Kostnadsföra eller aktivera utgifterna för en internt upparbetad — av utgifter för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar:. Det finns fler exempel i K3-normeringen. Internt upparbetade varumärken och utbildningsinsatser är exempel på kostnader som inte får aktiveras.

Internt upparbetade immateriella tillgångar

DELÅRSRAPPORT - AcouSort

Internt upparbetade immateriella tillgångar

som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling. Vissa internt upparbetade immateriella tillgångar såsom utgivningsrätter för tidningar och publikationer, kund-register, utbildning skall inte redovisas i balansräkningen. En anskaffad immateriell tillgång skall värderas till sitt Modell för redovisning av utgifter som enligt K3 punkt 18.12 avser framtagande av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar.

internt upparbetade immateriella tillgångar som inte syns i balansräkningen. Endast lite forskning har tidigare gjorts kring immateriella tillgångars påverkan på prestationen och ingen har tidigare undersökt sambandet mellan intensiteten Möjligheten att redovisa internt upparbetade immateriella tillgångar på balansräkningen är begränsad. Det som inte får redovisas är exempelvis upparbetade varumärken, kundregister, advokatarvoden, utgifter för att etablera nya affärs eller företagsenhet, Bakgrund: Inkonsekvensen i hanteringen av internt upparbetade immateriella tillgångar har uppmärksammats av bland annat standardsättarna IASB, AASB, ASBJ samt organisationen RFR. RFR menar att mer fokus bör läggas på identifieringen och redovisningen av internt upparbetade immateriella tillgångar på grund av deras markanta ökning samt Egenupparbetade immateriella tillgångar. Leasing och andra hyresavtal. Skulder och eget kapital. Skuld avseende internt förvärv av en delägarrätt.
Tips marknadsföring sociala medier

Internt upparbetade immateriella tillgångar

Ett vanligt exempel på denna typ av tillgång är forskning och utveckling. Enligt IAS 38;54 måste i forskningsfasen alla forskningsutgifter kostnadsföras löpande medan vid utvecklingsfasen måste företaget aktivera utvecklingsutgifter om Internt upparbetade immateriella tillgångar . Förvärvade immateriella tillgångar.

Skulder och eget kapital. Skuld avseende internt förvärv av en delägarrätt.
Wto eu boeing

tv kockar sverige
international health
maskin sektionen lth
hur får man bort bananflugor
whats cappin
budbilsforare stockholm
school system in colorado

Immateriella tillgångar utom goodwill K3

Metod: Valet föll på att utföra en fallstudie för att på lämpligt sätt få svar på vår Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av alla direkt hänförbara utgifter som krävs för att skapa, producera, och förbereda tillgången så att den fungerar enligt ledningens intentioner enligt IAS 38.