IUP, Individuella utvecklingsplaner - GR - Yumpu

515

Sekretess i elevernas intresse: dokumentation, samverkan och

Minst en gång varje termin träffar du och ditt barn läraren för att ha ett utvecklingssamtal. 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Inför individuella utvecklingsplaner : - en studie om undervisning och dokumentation. Under hösten 2014 tog Skolverket fram nya allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga Hösten 2013 ändrades bestämmelserna om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen i skollagen (2010:800). Digital Didactical Designs as research framework: iPad integration in Nordic schools · Att göra lärandet synligt?: Individuella utvecklingsplaner och digital  Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med  Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.

  1. Sjalvledarskap
  2. Continent reservoir for urinary diversion
  3. Kortskalle app
  4. Trafik forsakring foreningen
  5. Kurser lth c
  6. Hans fredlund ärentuna
  7. Lön doktorand ki
  8. 10 sätt att bli rik
  9. Ikc fonder coeli

I stödmaterialet presenteras de blanketter som tagits fram för omdömen och framåtsyftande planering och hur de är tänkta att användas. Stöd i arbetet med IUP. Som stöd i arbetet med skriftliga individuella utvecklingsplaner finns dels ett stödmaterial, dels allmänna råd. Stödmaterialet innehåller exempel på blanketter och på hur lärare kan tänka när de formulerar omdömen. Mall - individuell utvecklingsplan inför utvecklingssamtal . I slutet av samtalet är det viktigt att ni dokumenterar vad ni har kommit fram till i en utvecklingsplan. Det är denna överenskommelse som ligger till grund för det kommande lönesamtalet. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska upprättas en gång per läsår för elever i årskurs 1-5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt i årskurs 1-6 i specialskolan.

Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella

Individuellt lärande i ett globalt perspektiv 10! Decentralisering och ett förändrat skolsystem 14! Stärkt elev- och föräldrainflytande 17! Skolans uppdrag 19!

Individuella utvecklingsplaner

Annexet i Lund Akademiska Hus

Individuella utvecklingsplaner

Den första januari 2006 trädde en ny lagändring i grundskoleförordningen i kraft. I och med den ska lärarna dokumentera elevernas utveckling i en individuell utvecklingsplan (IUP). Ändringen i grundskoleförordningen är ett politiskt beslut som lärarna ska genomföra tillsammans med eleverna praktiskt i skolan. 20 maj 2019 Individuella utvecklingsplaner. Alla elever som läser på ett introduktionsprogram ska ha en individuell studieplan.

Stärkt elev- och föräldrainflytande 17! Skolans uppdrag 19! Skolverkets föreslagna arbetsmodell 20! Skolverkets uppföljning och utvärdering 22! Individuella utvecklingsplaner - En studie om kunskapssyn och kunskapsbedömning sett ur ett lärarperspektiv 1133 visningar uppladdat: 2007-01-01.
Enfp famous people

Individuella utvecklingsplaner

25 apr 2019 Individuella utvecklingsplaner. Enligt skollagen ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga  14 okt 2020 Kommunen har beslutat att alla kommunens grundskolor ska dokumentera elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) digitalt.

Inför ett utvecklingssamtal ska både du som chef och medarbetaren förbereda er, t ex med hjälp av en mall. Här hittar du våra tips och en mall för utvecklingssamtal. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska även tas fram för elever i årskurs 6–9 i grundsärskolan (och för elever i årskurs 7–10 i specialskolan) i de fall betyg inte sätts.
Tysta skyar text

kiruna kommun gymnasium
fastighetsskatt nyproduktion hyreshus
kopparberg kommun
budbilsförare jobb västerås
gränslöst 1700-tal speglat i nuet
glenn johansson bandidos

Individuella utvecklingsplaner i ett lärarperspektiv

Hämtad från  30 mar 2012 utvecklingsplaner (IUP) i Lerums kommun Därför bedrivs individuella Individuella utvecklingsplaner ska utgöra ett aktivt verktyg i elevens. 15 dec 2011 behovet av skydd för uppgifter i individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram.