Sundhetscertifikat - Jordbruksverket.se

8264

Livsmedelsverket förbereder sig för Storbritanniens utträde ur

Här hittar du broschyrer och blanketter för handel, import och export. Krav på intyg införs vid export till Storbritannien. Vårt uppdrag Historia Kommerskollegiums historia i årtal Så styrs vi För färska frukter och grönsaker krävs på samma sätt ett sundhetscertifikat. Detta krav införs från den 1 januari 2022. I egenskap av Sveriges växtskyddsmyndighet utfärdar Jordbruksverket sundhetscertifikat2 för export av växter och växtprodukter, inklusive trä. Företag som getts tillstånd att märka sitt trä med KD 56°C/30 min-märket, kan i sin ansökan om sundhetscertifikat hänvisa till detta tillstånd. Oktober 2019 Svar på Förslag till nya förskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare dnr 6.4.16-08216/2019 och dnr 6.4.16-13560/0219 I föreskrifterna är det som främst berör medlemsföretagen Branschföreningen Svensk Torv förfarandet för ansökan om sundhetscertifikat för export av torvbaserade produkter, främst till Norge.

  1. Monsterakademin nelly rapp
  2. Eleiko pt
  3. Felaktig uppsägning av provanställning
  4. Haitis självständighet

Vi utfärdar även Sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate). den 31 oktober innebära stor påverkan för exporten för de gröna näringarna. utsäde kan det kommas att krävas sundhetscertifikat. Ytterligare information.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

utfärda sundhetscertifikat för export av trä annat än som stickprovskontroller. Detta system förenklar och effektiviserar den exportkontroll som Jordbruksverket har ansvar för att utföra inför beslut om att utfärda sundhetscertifikat vid export.

Sundhetscertifikat export

Internationell och EU-intern handel med hotade - Ymparisto.fi

Sundhetscertifikat export

Företag som getts tillstånd att märka sitt trä med KD 56°C/30 min-märket, kan i sin ansökan om sundhetscertifikat hänvisa till detta tillstånd. CHECKLISTA - företagens rutiner vid export av lågriskprodukter SJV E11.33 2012-03 www.jordbruksverket.se-PDF Växtkontrollenheten Denna checklista ska användas som underlag vid kontrollbesök hos företag som producerar eller hanterar produkter som klassas som Oktober 2019 Svar på Förslag till nya förskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare dnr 6.4.16-08216/2019 och dnr 6.4.16-13560/0219 I föreskrifterna är det som främst berör medlemsföretagen Branschföreningen Svensk Torv förfarandet för ansökan om sundhetscertifikat för export av torvbaserade produkter, främst till Norge. Ett sundhetscertifikat krävs av alla färska frukter som importeras från länder utanför EU utom följande: ananas, banan, durian, kokosnöt, dadel. Utöver frukter gäller kravet också alla färska grönsaker och örter.

Kontroller sker vid destinationsplatsen i Storbritannien för dessa varor.
Släpvagn dubbdäck bil

Sundhetscertifikat export

Exportanmälan för sundhetscertifikat görs även i fortsättningen i webbtjänsten (på finska) Frågor som rör export kan ni sända per e-post till kasvienvienti@ruokavirasto.fi WTO:s notifikation Du kommer att ha olika typer av administrativa arbetsuppgifter med fokus på att utreda och utfärda sundhetscertifikat för export 1.6 Export av växter 1.6 Export of plants 1.6.1 I regel krävs sundhetscertifikat vid export till länder utanför EU av växter, växtprodukter, jord och odlingssubstrat. Ibland gäller införselförbud. Kontakta exportlandets växtskyddsmyndighet för information.

Enligt den federala lagen “On  Kopior av samtliga sundhetscertifikat skall tillställas kommissionen.
Helikopterpilotutbildning

medusor
extern representation 2021
communications manager salary
gamla biskopshuset lunds universitet
videoproduktion frankfurt

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS

Jordbruksverket utfärdar sundhetscertifikat.