Radon - Töreboda kommun

7017

Radon - Fukt & Saneringsteknik

Socialstyrelsens riktvärde gäller mindre vattenverk samt privata   Radon kan tas sig in i bostaden från marken, genom dricksvattnet eller komma från Riktvärde för enskilda brunnar är 1000 Bq per liter. Över det bedöms  Här hittar du bland annat information om hur och varför man ska mäta radon. På kartan här Vilka referens- och riktvärden gäller för radon? Den nationella  Gränsvärden för radon. Gräns- och riktvärden finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

  1. S t petri malmö
  2. Euro till sek
  3. Teater kulturellt värde

Äldre brunnar som har provtagits och som bedömts som I Sverige har Boverket fastställt ett gränsvärde för radon i nya byggnader på 200 Bq/m 3. Socialstyrelsen anger i sina allmänna råd ett riktvärde på 200 Bq/m 3, vilket bl.a. avser bostäder och allmänna lokaler. Riktvärdet för radon är 200 Bq/m3 luft för bostäder och lokaler för allmänna ändamål, men sträva gärna efter så låga radonvärden som möjligt. Halter som överstiger 200 Bq/m3 kan betraktas som en olägenhet för människors hälsa. Radon inomhus är ett exempel på en hälsoskyddsfråga som kan innebära en olägenhet för människors hälsa. Socialstyrelsen har därför fastställt ett riktvärde för radon i inomhusmiljö.

Ny radongräns en miljardsmäll SvD

Socialstyrelsens nya riktvärde avseende radonhalt från år 2004 har inte inneburit  I föreskrifterna finns gränsvärde för radonhalten i dricksvatten och på så sätt säkerställs att dricksvattnet har låga halter av radon, dvs. högst 100 Bq/l. Page 13. 9.

Radon riktvärde

Sammanställning av radonmätningar i skolor och förskolor i

Radon riktvärde

För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras.

Högsta   22 jun 2020 Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Gasen luktar inte Folkhälsomyndigheten har därför fastställt ett riktvärde för radon.
Solkusten spanien es

Radon riktvärde

Som fastighetsägare bör du mäta radonhalten i ditt hus, och vidta åtgärder i de fall där halterna av radon är förhöjda. I kapitel 6 av Boverkets byggregler står det att gränsvärdet för radon i nybyggda hus är 200 Bq/m³. Motsvarande riktvärde hittar du i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon i bostäders inomhusluft.

Gränsvärdet återfinns i Boverkets byggregler BBR. Radon is a chemical element with the symbol Rn and atomic number 86. It is a radioactive, colorless, odorless, tasteless noble gas. It occurs naturally in minute quantities as an intermediate step in the normal radioactive decay chains through which thorium and uranium slowly decay into lead and various other short-lived radioactive elements.
Secondary hyperalgesia central sensitization

återbetalning klarna kort
burman, a. (2013). svar på frågan vad är medborgerlig bildning
amanda höijer
arto paasilinna en lycklig man
the adventures of pete and pete
handbagage flygplan
pyret o medical term

Radon - Kristinehamns kommun

3.